Huis van God

Thuis voor mensen

Pastoraat Baptisten Harderwijk

Soms zit je met de vragen van het leven, vragen over lijden, vreugde en verdriet. Soms heb je spijt. Dan heb je iemand nodig die je in vertrouwen kunt nemen, iemand die naar je luistert en je verhaal verbindt met het verhaal van God. Neem dan contact op.
Misschien heb je praktische hulp nodig? Aarzel niet en maak contact.

 

Zorg voor elkaar

In de Baptistengemeente Harderwijk willen we er voor elkaar zijn. Of je nu praktische hulp nodig hebt of een gesprek over je geestelijk leven:

We willen er voor je zijn.

Hulp en zorg in de kerk
In de Baptistengemeente zijn verschillende mogelijkheden om jou een helpende hand te bieden. We geloven dat we elkaar tot steun mogen zijn. Sommige mensen in de kerk kunnen goed helpen op praktisch gebied, dan spreken we van diaconale hulp. Stuur een mail naar: hulp@baptistenharderwijk.nl

Anderen kunnen goed helpen wanneer je vragen hebt over leven en geloof, dan spreken we van pastoraat. Stuur een mail naar: pastoraat@baptistenharderwijk.nl

Veilige kerk
De Baptistengemeente wil een veilige kerk zijn waar ieders grenzen gerespecteerd worden. De gemeente is aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL).
Word je geconfronteerd met ongewenst gedrag of misbruik, dan kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. Stuur dan een mail naar: vertrouwenspersoon@baptistenharderwijk.nl.

Acute nood
Bij acute nood, of bij een sterfgeval kun je rechtstreeks contact opnemen met de predikant.

 

Doel van het diaconale en pastorale zorg is dat je verder komt en je met je levenservaringen, gaven en talenten anderen weer voort kunt helpen.

 

Pastoraat in de gemeente
Voor kinderen en jongeren wordt de zorg verleend door de groeps- en teamleiders. De pastorale zorg voor volwassenen en ouderen is onderverdeeld in vijf vormen.

  • De basiszorg is de ongeorganiseerde aandacht die je voor elkaar hebt.

  • De persoonlijke zorg is georganiseerd in de vorm van het kringenwerk. Iedereen hoort bij een kring en de meesten spreken en zien elkaar regelmatig.

  • De derde vorm van zorg betreft het situaties waar langere tijd bemoediging en troost nodig is. Het bezoekteam en het netwerkteam zoekt deze mensen op.

  • De vierde vorm van zorg wordt uitgevoerd door het pastoraal team. Dit team bestaat uit predikant, pastor en pastoraal werkers. Hier betreft het dikwijls specifieke aandachtsgebieden zoals ernstig zieken, rouw, geestelijke nood, enzovoorts.

  • De vijfde vorm is de specialistische zorg.

Diaconaat in de gemeente
Het diaconaal team biedt hulp op praktisch gebied door mensen die hulp nodig hebben, in contact te brengen met hen die hulp willen bieden. Samen zoeken naar oplossingen voor financiële en / of praktische problemen.

Pastorale en diaconale werkers
Pastoraal en diaconaal werkers zijn leden en vrienden van de gemeente die lange tijd, in weer en wind, met God door het leven gaan. Ze belijden dat de Bijbel richting geeft in het leven en ze zijn trouw aan de gemeente. Wat hen in de gesprekken ter ore komt is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld in de raad of in het pastoraal team. Voor een voorspoedige voortgang van de gesprekken kan het zinvol zijn als de pastor wel op de hoogte is. Heb je hiertegen bezwaar, vertel dit je pastoraal of diaconaal werker.

Raad en predikant
De raad heeft het diaconaat en pastoraat gedelegeerd aan het team diaconale en pastorale zorg. Raadsleden voeren wel de gesprekken rond lidmaatschap en ethische kwesties.

Het heeft de voorkeur als je een mail stuurt. Je bericht wordt gelezen door de twee contactpersonen diaconale of pastorale zorg.

Binnen een week wordt er contact met je opgenomen. Dan word je uitgenodigd voor een eerste gesprek waarin we samen spreken over wat de gemeente voor je kan betekenen.