Huis van God

Thuis voor mensen

Seniorenmiddag: aandacht, gezelligheid en delen

Eén keer in de maand, meestal op de eerste donderdagmiddag van de maand, komen de senioren bij elkaar. Daarbij staan gezelligheid, lief en leed delen en aandacht voor elkaar hebben centraal. Het programma varieert. Er wordt soms een spreker uitgenodigd die een presentatie houdt over een bepaald onderwerp. Soms wordt er samen gegeten, zoals bij het jaarlijkse pannenkoekenuitje, de kerstviering en de nieuwjaars-bijeenkomst. Als het weer het toelaat wordt er af en toe een activiteit buiten georganiseerd, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat het ook gezellig is voor mensen die wat minder mobiel zijn.

Agenda

Seniorenmiddag:

elke eerste donderdagmiddag van de maand half 3 in de Open Hof 

Op bezoek op een seniorenmiddag

We zijn bij elkaar in de “huiskamer” van de Open Hof.  Er wordt koffie en thee ingeschonken en er is ook wat lekkers bij. Er worden rondom de tafel allerlei gesprekken gevoerd.

Na het welkom en gebed door Karin  zingen we een paar liederen.

Dan haalt David zijn gitaar en zingt wat eigen liedjes, grappige maar ook met een diepere inhoud.

Er is nogmaals koffie en thee en er worden wat mededelingen gedaan.

Na nog een gezamenlijk lied wordt de middag beëindigd. Wie wil kan nog rustig blijven napraten.

Een paar mensen worden weer naar huis gebracht (geregeld door Henk) en anderen helpen opruimen en gaan dan op eigen gelegenheid weer naar huis.

Er worden rondom de tafel allerlei gesprekken gevoerd.