Huis van God

Thuis voor mensen

Preken terugluisteren

Luister hier de preken terug van de eredienst op zondagochtend.

21 april 2019

Jezus wandelt mee

Ds. David Sies – Lucas 24:13-35

14 april 2019

Wie is deze Jezus?

Ds. Fritz Kaiser – Mattheus 21:1-17

07 april 2019

Eenheid en/in diversiteit

Ds. David Sies – Efeziërs 4:17-32

31 maart 2019

Nikodemus

Ds. Yme Horjus – Johannes 19:38-42; 3:1-16 en 7:45-52

24 maart 2019

Onze druppel in de emmer van sociale gerechtigheid

Lucas Lohuis – Lucas 10:25-37

17 maart 2019

Eenheid en diversiteit, doe jouw deel

Ds. David Sies – Efeze 4:1-16