Huis van God

Thuis voor mensen

Preken terugluisteren

Luister hier de preken terug van de eredienst op zondagochtend.

31 maart 2019

Nikodemus

Ds. Yme Horjus – Johannes 19:38-42; 3:1-16 en 7:45-52

24 maart 2019

Onze druppel in de emmer van sociale gerechtigheid

Lucas Lohuis – Lucas 10:25-37

17 maart 2019

Eenheid en diversiteit, doe jouw deel

Ds. David Sies – Efeze 4:1-16

10 maart 2019

Geworteld in de liefde

Ds. David Sies – Efeziërs 3:14-21

03 maart 2019

Hoe God ons in een juiste verhouding brengt met Hemzelf

Br. Dick Slikker – Genesis 50:24, Exodus 1

24 februari 2019

Leven in zijn volheid

Ds. Bert Boer – Johannes 10:1-21