Huis van God

Thuis voor mensen

Preken terugluisteren

Luister hier de preken terug van de eredienst op zondagochtend.

14 augustus 2016

De verheerlijking op de berg

Br. Johan Companjen – Matteüs 16:21-17:8

07 augustus 2016

Leven!

Ds. Albrecht Boerrigter – 1 Koningen 17:8-16 en Matteüs 25:31-46