Huis van God

Thuis voor mensen

Preken terugluisteren

Luister hier de preken terug van de eredienst op zondagochtend.

12 februari 2017

Dopen

Ds. David Sies – Lucas 7:28-35

05 februari 2017

Hoop als anker

Ds. Erik van Duyl – Hebreeën 6:11-20

29 januari 2017

De barmhartige Samaritaan (scholendienst)

Ds. David Sies – Lukas 10:25-37

22 januari 2017

Bethesda

Ds. Yme Horjus – Johannes 5:1-18

15 januari 2017

Gebed en aanbidding

Br. Jonathan Varwijk – Gebed en Aanbidding (hand-out)

08 januari 2017

Zegent God onze plannen?

Ds. David Sies – Prediker 11:1-6