Huis van God

Thuis voor mensen

Preken terugluisteren

Luister hier de preken terug van de eredienst op zondagochtend.

26 januari 2020

Geluk

Ds. David Sies – Matteüs 5:1-12

19 januari 2020

Huisgezin van God

Ds. David Sies – Efeziërs 2:16-20

12 januari 2020

Verootmoediging als voorwaarde voor vrucht

Ds. Gijs de Bree – Ezra 9:1-10:6

05 januari 2020

Keuzes

Ds. David Sies – 1 Koningen 2:1-12, 3:5-12

29 december 2019

Speuren naar God

Ds. David Sies – Psalm 77

25 december 2019

Thuis!?

Ds. David Sies – Lucas 2:6-7