Huis van God

Thuis voor mensen

Preken terugluisteren

Luister hier de preken terug van de eredienst op zondagochtend.

20 januari 2019

Stil worden voor Gods aangezicht en wandelen met Hem

Br. Henk Hijmissen – Genesis 5:12-24

13 januari 2019

Dank

Ds. Paul Plug – 1 Thessalonisenzen 5:16-18

06 januari 2019

Weg met de muur

Ds. David Sies – Efeziërs 2:11-22

30 december 2018

Wachten op God

Ds. David Sies – Lucas 2:36-40

25 december 2018

Op reis naar het licht

Ds. David Sies – Jesaja 60:1-6

23 december 2018

Johannes de Doper, getuige van Jezus

Br. Hans Vink – Johannes 1:19-28