Huis van God

Thuis voor mensen

Preken terugluisteren

Luister hier de preken terug van de eredienst op zondagochtend.

17 maart 2019

Eenheid en diversiteit, doe jouw deel

Ds. David Sies – Efeze 4:1-16

10 maart 2019

Geworteld in de liefde

Ds. David Sies – Efeziërs 3:14-21

03 maart 2019

Hoe God ons in een juiste verhouding brengt met Hemzelf

Br. Dick Slikker – Genesis 50:24, Exodus 1

24 februari 2019

Leven in zijn volheid

Ds. Bert Boer – Johannes 10:1-21

17 februari 2019

Gevangene van Christus

Ds. David Sies – Efeziërs 3:1-13

10 februari 2019

Rechtvaardiging door het geloof

Ds. Oscar Lohuis – Genesis 15:1-6 en Romeinen 4:1-12