Huis van God

Thuis voor mensen

Voorganger David Sies -Baptistengemeente Harderwijk

Sinds 2014 is David Sies voorganger van de Baptistengemeente Harderwijk. Een taak die hij met veel plezier uitvoert. ‘God heeft bij mij een vuurtje gestookt voor de gemeente, de kerk. Het raakt me enorm dat God Zijn werk overdraagt aan de kerk als het lichaam van Jezus’. Maak kennis met onze enthousiaste voorganger.

Ik ben altijd onder de indruk van God. Elke keer verrast Hij me in Zijn woord, de creativiteit van de schepping of de manieren die Hij gebruikt om te spreken.’

Een warme en betrokken gemeente

‘De Baptistengemeente Harderwijk is een warme, verbonden en betrokken gemeente. Wat ik ook heel mooi vind om te zien, is dat het zo’n gemêleerd gezelschap is: jongeren, gezinnen en ouderen. Het is een vertegenwoordiging van de maatschappij in de breedste zin van het woord. Wat me altijd raakt is de zorg voor elkaar en de bereidheid om te leren. De Bijbel staat echt centraal in de gemeente. Verder zie je natuurlijk dat het een Baptistengemeente is door de doop en de gemeentestructuur. Juist in het samenkomen van gelovigen ontdekken we Gods wil. Samen besluiten nemen, samen verantwoordelijk zijn.'

Huis van God, thuis voor mensen

‘Het motto van de gemeente is ‘Huis van God, thuis voor mensen’. Dat geeft precies weer waar de gemeente voor staat. Het is Gods plek en wij mogen ons thuis voelen. Het is Gods gemeente, niet die van mij of de raad. God heeft altijd de laatste stem. En omdat het Zijn huis is, kunnen wij er thuis zijn. Je mag het goed hebben in de gemeente en je thuis voelen. Tegelijkertijd zie ik er ook een mooie uitdaging in: onze gemeente mag een oefenplek zijn voor discipelschap. Durven we ook discipelen te zijn? Bij een huis denk je al snel aan veiligheid, comfort en warmte. En dat moet er natuurlijk zijn, maar ik hoop ook dat we onszelf kunnen uitdagen. Dat er goede relaties worden opgebouwd en onderhouden, dat er kansen worden gegeven om te groeien en de gemeente een plek kan zijn om dat te oefenen. Zo leer je wat het betekent om in je eigen leven, de plek waar je bent en de wijk waar je woont iets voor een ander te doen. Ik hoop dat we uitdragen naar andere mensen dat ze welkom zijn in dat huis van God.’

Het is Gods gemeente, niet die van mij of de raad. God heeft altijd de laatste stem. En omdat het Zijn huis is, kunnen wij er thuis zijn.

Missie: durf missionair te zijn

‘Ik hoop dat we als gemeente durven te veranderen in een plek waar lage drempels zijn en hoge discipelsschapsnormen. Hiermee bedoel ik dat de drempels voor mensen van buiten de kerk, mensen die niet geloven of anders denken, zo laag mogelijk zijn. Dat ze de gemeente als een warm welkom ervaren en zich uitgenodigd voelen om met ons mee te wandelen en te ontdekken wie Jezus is. Voor de mensen die Jezus al wel kennen, mag de gemeente juist de plaats zijn waar je uitgedaagd wordt om in alles Jezus te volgen en geen concessies te doen. Niet als opgelegd juk, maar uit verlangen. Misschien klinkt dat idealistisch en het is ook lastig in deze wereld, maar wel iets wat me aan het hart ligt.

Oog voor kwetsbaarheid

‘Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor gebrokenheid en kwetsbaarheid. Hoge discipelschapsnormen kunnen alleen maar bestaan als er oog is voor onze eigen gebrokenheid. Anders krijg je een gemeenschap van perfectionisten en gaan we op anderen neerkijken. We hebben het zo nodig om in ons volgen van Jezus deel uit te maken van een gemeenschap die vol is van genade en barmhartigheid.

Zondagse diensten

‘Van veel gemeenteleden en bezoekers hoor ik dat ze de diensten ervaren als enthousiast, laagdrempelig en dat er een mooie balans is tussen je welkom voelen, structuur van de dienst en een preek met inhoud. Veel mensen voelen zich bij ons thuis. Er is vrijheid om de dienst te beleven op de manier die bij jou past, bijvoorbeeld tijdens het zingen of het (hardop) bidden. Het belangrijkste vind ik dat God echt centraal staat en dat we elke keer het verhaal van Jezus opnieuw vertellen.’

Veel mensen voelen zich bij ons thuis. Het belangrijkste vind ik dat God echt centraal staat en dat we elke keer het verhaal van Jezus opnieuw vertellen.

Drijfveer

God heeft een vuurtje in mijn hart gestookt voor de gemeente, de kerk. En dat vuurtje brandt na al die jaren nog net zo hard. Ik houd van de kerk en het raakt me dat God Zijn werk overdraagt aan ons mensen. Geweldig hoe God door ons heen werkt. Ik kan echt onder de indruk zijn van de Bijbel, de creativiteit van de schepping of de manieren die Hij gebruikt om te spreken.’

Betrokken zijn

‘Zelf probeer ik betrokken te blijven door regelmatig aan een activiteit deel te nemen, zoals de Juist voor Jou dienst, een seniorenmiddag, pastorale vergaderingen, de mancave, contact met taakveldleiders en ik mag bijvoorbeeld spreken bij het volgende jeugdweekend. Dat vind ik helemaal te gek!’