Huis van God

Thuis voor mensen

Unie van Baptistengemeenten

De Baptistengemeente Harderwijk is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten. De visie van de Unie luidt als volgt:

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeenten en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

De Unie van Baptistengemeenten heeft de volgende missie:

– Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen.
– De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden.
– Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Kijk voor meer informatie op de website van de Unie van Baptistengemeenten.