Huis van God

Thuis voor mensen

De Baptistengemeente Harderwijk is aangesloten bij de Unie-ABC, een geloofsgemeenschap die bestaat uit baptisten- en CAMA-gemeenten in Nederland.

De doelen van de Unie-ABC zijn:

  1. Stimuleren van eenheid en onderlinge liefde
  2. Ondersteunen van gemeenten
  3. Opleiden van toekomstige voorgangers, sprekers en oudsten

Met een team van zes regiocoördinatoren worden 140 gemeenten ondersteund en met elkaar verbonden. De ondersteuning betreft advisering rondom bijvoorbeeld gebouwen, verzekeringen, beroepingswerk, contracten en arbeidsvoorwaarden voor voorgangers. De verbinding vinden we o.a. in regioavonden, Algemene Ledenvergaderingen, de nieuwsbrief en de Unie-ABC-app.

Het Baptisten Seminarium biedt verschillende studierichtingen aan via HBO- en universitair onderwijs. Er is samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Christelijke Hogeschool Ede en Windesheim in Zwolle. De Sprekersroute is een gezamenlijk project van het Baptisten Seminarium en het Evangelisch College.

De Unie-ABC is aangesloten bij internationale verbanden, zowel op wereldniveau als in Europees verband. Kijk voor meer informatie op de website www.unie-abc.nl.