Huis van God

Thuis voor mensen

Ontstaan en geschiedenis
Baptistengemeente Harderwijk

De reis van Harderwijk naar Apeldoorn was toch wat ver voor de twee eerste families die aan de wieg stonden van de Baptistengemeente Harderwijk. De twee gezinnen zijn in vijftig jaar gegroeid tot een groep van meer dan vijfhonderd vrienden en leden. De bijzondere ontstaansgeschiedenis voert van een kleine bovenzaal naar de grote aula van Het Morgencollege. En van de eerste reizende predikanten tot vaste voorgangers.

1950

Oprichting Baptistengemeen Harderwijk

Halverwege de jaren '50 groeide bij de families Hoekman en Ekkelenkamp het verlangen om in Harderwijk een Baptistengemeente te stichten. De twee gezinnen waren zelf lid van de Baptistengemeente Apeldoorn, maar wilden graag een gemeente in hun eigen woonplaats. De reis van Harderwijk naar Apeldoorn was in die tijd een hele onderneming.

Januari 1957

Samenstelling eerste bestuur

In januari 1957 werd het eerste bestuur aangesteld. De baptistengemeente startte met huissamenkomsten, later werd een bovenzaaltje in het Gemeenschapshuis aan de Luttekepoortstraat gehuurd.

Predikant: Ds. Slort, predikant van de Baptistengemeente Apeldoorn Ledenaantal: 27
Start van: Ons Kompas, zondagschool, jeugdwerk, zusterhulp, zangkoor en nieuwsbrief

1968

Oprichting Baptistengemeen Harderwijk

Bij de oprichting werden de eerste 27 leden ingeschreven in het ledenboek. In dat boek wordt tot op de dag van vandaag de ledenlijst handmatig bijgehouden. Het ledental van de kleine gemeente groeide in de eerste jaren niet zo snel en nam soms zelfs af. Toch werden er al verschillende activiteiten ontplooid. Er was een zondagsschool, jeugdwerk, zusterhulp, een piepklein zangkoor en Ons Kompas verscheen, een blad van twee getypte pagina’s. Met 32 leden uit zeven verschillende woonplaatsen was de gemeente in 1968 een echte ‘streekgemeente’

December 1969

Eerste gebouw: de synagoge aan de Kleine Marktstraat

In december 1969 werd het eerste gebouw gekocht, de synagoge aan de Kleine Marktstraat. In juni 1970 werd het feestelijk in gebruik genomen. Toen een broeder zich meldde met het verzoek gedoopt te worden, begon men snel met de bouw van een doopvont. De doopkandidaat hielp zelf mee met de bouw. Hiermee ‘groef hij zijn eigen graf’, zoals hij zei. Op de eerste Pinksterdag werd de eerste doopdienst in Harderwijk gehouden.

1975

Verhuizing naar Elim

De synagoge werd al snel te klein. Vanaf 1975 week de BGH uit naar de aula van de mavo Groen van Prinsterer, ook voor de activiteiten door de week. Toen kwam het wijkgebouw aan de Pontanuslaan vrij, waar de gemeente in een eerdere periode ook al samenkwam. De gemeente kocht het gebouw en nam het in 1983 in gebruik. Soms heeft een eigen gebouw ook nadelen. Zo werd tijdens een ledenvergadering een oproep gedaan voor ‘…helpers bij het opknappen van het terrein rond ons gebouw. De naam van ons gebouw is nu Elim, hetgeen Oase betekent. Volgens br. Hoekman lijkt dit rond ons gebouw er momenteel niet op.’

Jaren 90

Verbouwing Elim

Het gebouw werd meerdere keren verbouwd en uitgebreid, totdat ook dit onderkomen te klein werd voor de diensten. Die werden vanaf augustus 2005 gehouden in de aula van de RSG Slingerbos en vanaf 2006 in de aula van Spectrum. In 2006 werd Elim verkocht. Voor de doordeweekse activiteiten werd een onderkomen gehuurd aan de Handelsweg, in de wandelgangen kortweg ‘De Handelsweg’ genoemd.

augustus 2016

Opnieuw een eigen gebouw

De gemeente koopt het wijkgebouw van de hervormde gemeente Harderwijk. De Open Hof wordt de plek voor de doordeweekse activiteiten van de gemeente en vervangt hiermee de Handelsweg. Het gebouw wordt vergroot en gemoderniseerd om er een gemeentecentrum van te kunnen maken.