Huis van God

Thuis voor mensen

Kinderdiensten Baptistengemeente Harderwijk

We vinden het belangrijk dat alle kinderen een fijne tijd hebben tijdens de kerkdiensten. Daarom wordt er elke zondag een speciaal programma georganiseerd voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Tijdens de kinderdiensten maken we ze vertrouwd met Bijbelse verhalen en principes, leren we hen het geloof praktisch toe te passen en bidden we voor en met hen. Door een plek te creëren waar zij graag komen, stimuleren wij hen om onderlinge contacten op te bouwen en vriendschappen te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat er aansluiting is bij de beleving van de kinderen werken we binnen de kinderdiensten in verschillende groepen.

Kinderkerk

Kinderopvang en Joy4Jesus

Baby’s en peuters (0 tot 4 jaar)

De allerkleinsten zijn iedere zondag van harte welkom bij de baby’s en de peuters. Ze worden hier opgevangen door een enthousiast oppasteam. Je kinderen zijn in veilige handen, waardoor je ontspannen de samenkomsten kunt bezoeken. 

Het oppasteam houdt zoveel mogelijk rekening met het dagelijkse ritme van kinderen. En mocht je kind een keer niet lekker in zijn/haar vel zitten, dan brengen we je natuurlijk meteen op de hoogte. Je mag je kleintje voor aanvang van de dienst brengen in de voor hen geschikte ruimte (0-2 of 2 tot 4 jaar).

Joy4Jesus (4 tot 12 jaar)

Alle kinderen die op zondagochtend onze kerkdienst bezoeken, zijn welkom bij Joy4Jesus. Na het gezamenlijk zingen in de gemeente, gaan de kinderen met de leid(st)ers naar hun eigen ruimte voor de kinderdienst. Daar wordt gezongen en een Bijbelverhaal verteld waar later een verwerking over wordt gedaan in de vorm van tekenen, knutselen of een spelletje.

Bijzondere zondagen

Kinderkerk

Iedere samenkomst is er aandacht voor de kinderen. Aansluitend is er Kinderkerk waarin het bijbelverhaal centraal staat, de ene week voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de andere week voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Na de Kinderkerk gaan de kinderen verder in hun eigen groep van Joy4Jesus.

Bespreek de preek

Elke laatstee zondag van de maand blijven de kinderen van groep 7 en 8 in de dienst. Aan de hand van een “bespreek de preek”- formulier worden zij uitgedaagd om vragen over de preek te beantwoorden.

Na de dienst worden deze vragen in een aparte ruimte onder het genot van chips en cola besproken en uitgediept samen met een kinderwerker.

Bijzondere diensten: doopdiensten en vakanties

Tijdens bijzondere diensten, zoals doopdiensten, komen de kinderen van groep 1 t/m 8 terug in de zaal. De voorganger neemt hen een moment apart om uit te leggen wat de doop betekent en waarom dit een belangrijk moment is.

Op de één na laatste zondag voor de zomervakantie worden de kinderen van groep 8 in het zonnetje gezet. Er wordt afscheid van hen genomen door de leiding van Joy4Jesus en zij worden welkom geheten door de tienerleiding.

Op de laatste zondag voor de zomervakantie gaat alle leiding van Joy4Jesus met de kinderen van groep 1-4 naar het speelbos (als het weer het toelaat).

Betrokken raken bij het kinderwerk?

Betrokkenheid van ouders binnen het kinderwerk wordt ontzettend op prijs gesteld. Je kunt meedraaien in een team of helpen bij andere activiteiten, zoals de Juist voor jou-diensten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de taakveldleider.