Huis van God

Thuis voor mensen

Jaarthema: Leef je Bijbel

Met een jaarthema willen we een jaar lang extra aandacht besteden aan een bepaald onderwerp.

Omdat de Bijbel zo’n belangrijke rol speelt in ons geloof, besteden we daar extra aandacht aan in twee jaarthema’s.
In het seizoen 2016-2017 was het jaarthema Beleef je Bijbel. We hebben nagedacht over het belang van de Bijbel en elkaar uitgedaagd om de Bijbel te lezen en beter te begrijpen.
In het seizoen 2017-2018 is het jaarthema Leef je Bijbel. We kijken naar de gevolgen die het lezen van de Bijbel heeft voor ons leven. Hoe passen we het Woord van God toe in ons persoonlijke leven en in ons leven als gemeente?

Lees hieronder meer over het thema in de folder.

Leef je bijbel!

In de Bijbel openbaart God zijn plan met deze wereld. Door de woorden van God, opgeschreven in de Bijbel, kunnen wij ontdekken wie God is.

Folder ‘Leef je Bijbel’

Bekijk hier de folder met meer informatie over het jaarthema.

Folder bekijken

Preekrooster Leef je Bijbel

Bekijk hier het preekrooster rond het jaarthema.

Hulpmiddelen