Huis van God

Thuis voor mensen

Gebed

God is betrokken in je leven. God hoort je graag. Spreken tot God wordt bidden genoemd. Tegen Hem zeggen waar je mee zit. Hem vragen om in te grijpen in je eigen situatie, in de nood van mensen om je heen, in de situatie van de stad, van het land en van de wereld, van het volk Israël, enzovoort. Bidden is luisteren naar God, Hij spreekt door Zijn woord de Bijbel. Bidden is God danken.

Mogelijk vind je het fijn als iemand voor je bidt, die je kunt
vertrouwen, neem dan contact op en leg je situatie uit.

gebed
Activiteiten Baptistengemeente Harderwijk: Samen bidden

Samen bidden

In de gemeente komen verschillende gebedsgroepen op verschillende momenten en op verschillende plaatsen bij elkaar.
Heb je belangstelling om in een gebedsgroep mee te bidden, neem dan contact op met de teamleider ‘gebed’.

U kunt contact opnemen door te mailen naar: gebed@baptistenharderwijk.nl