Huis van God

Thuis voor mensen

Huiskringen binnen
de Baptistengemeente:
omzien naar elkaar

Het belangrijkste dat ons samenbindt, is ons geloof in Jezus Christus. Vanuit die verbinding is de kring een goede plek om ons geloof samen te delen, elkaar geloofsvragen te stellen en zo samen in geloof te groeien. De kring is een gemeenschap of netwerk waarin je met elkaar meeleeft. Net als in een gezin ben je bij elkaar betrokken en zorg je voor elkaar. Op de kring delen we uit van wat we geestelijk ontvangen hebben en willen we ook op een praktische manier voor elkaar klaar staan.

Samen geloven en leven
als gemeente in het klein

In een grote gemeente is het niet vanzelfsprekend dat iedereen elkaar kent. De gemeente is daarom ingedeeld in huiskringen, zodat er oog blijft voor elkaar. Alle leden en vrienden zijn onderverdeeld in huiskringen. Een kring bestaat uit actieve deelnemers en eventueel uit mensen die wel aan de kring verbonden zijn, maar de kringbijeenkomsten niet actief kunnen bezoeken. Eens in de twee weken komt de kring bij elkaar bij één van de kringleden thuis.

Praktische toepassing in het dagelijks leven

Tijdens de kringavond zal de Bijbel de basis en het handvat voor het geloofsgesprek zijn. Het gaat tijdens de kringbijeenkomsten over de praktische toepassing van het geloof in je dagelijkse leven en de uitdagingen in je sociale omgeving. Door met elkaar te praten over wat Gods Woord daarin tot ons te zeggen heeft en elkaar daarop te bevragen, groei je samen in geloof.

Omzien naar elkaar

Naast het hebben van het geloofsgesprek is omzien naar elkaar belangrijk binnen een kring. Bijvoorbeeld vragen hoe het met iemand gaat en ruimte geven aan iemand om zijn of haar verhaal even kwijt te kunnen. Bij praktische hulp kun je denken aan boodschappen doen, oppassen, een bloemetje brengen of een kaartje sturen. Daarnaast is er natuurlijk de voorbede voor elkaar op de kringavonden. Deze zorg is niet alleen voor de actieve kringleden, maar ook voor de mensen die gekoppeld zijn aan de kring.

De gesprekken op de kring zorgen voor actie in mijn geloofsleven.